forside

Velkommen til TBRegnskab.

Vi sikrer at din moms indberettes korrekt og til tiden, vi kan bogføre alt for dig og klargøre dit årsregnskab, så du sparer penge til revisoren.

Det her er vi RIGTIGT gode til:

 • Bogføring af salg gennem eBay og Amazon
 • Betalinger modtaget gennem Paypal
 • Bogføre dine udgifter og indtægter
 • Sende faktura til dine kunder
 • Kontrollere at dine kunder betaler
 • Sende betalingspåmindelser og rykkere
 • Lave moms
 • Lave årsafslutning eller klargøre dit årsregnskab til revisor.
 • Lettere lønafregning
 • Diverse administrationsopgaver.

Men vi kan også

 • Lave ad hoc opgaver, som f.eks. indberetninger af lønsum, eIndkomst mv.
 • Årsregnskab eller klargøring af årsregnskab til revisor.
 • Oprydning i regnskab

Kontakt os og få et tilbud

SKATs hjemmeside kan du se fristerne for, hvornår momsen skal indberettes